VaksinVaksin CovidYY Community (updates)

Day 1 Ujian V Pf.zer Terhadap Hamster (di Malaysia)

DAY 1 : NGUYEN SUNTIK 1ST DOSE “FAIZAL”.

Ujikaji “V” ini dijalankan dengan kerjasama dua makmal yang dirahsiakan lokasi.

Tiga pakar virologist terlibat dalam ujikaji “V” termasuk seorang pakar patalogi dari Thailand.

Oleh kerana dokumen, data daripada syarikat pengeluar “V” dikatakan sulit.

Maka kita buat sendiri kajian ke atas haiwan.

Tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana.

Sekiranya ia selamat, kami akan kata ia selamat untuk rakyat ??.

Let’s them talk.

We just sit, relax and enjoy our life with family.

???

Nota kaki: Doc, you have a problem, call me and say it to my face!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button