AEFI (Kesan Sampingan Vaksin)KomunitiLegalSurat Laporan AduanVaksinVaksin Covid

Template Laporan Polis Ibu Bapa Anak (1)

Template Laporan Polis - Ibu Bapa Anak (1)
Template Laporan Polis Ibu Bapa Anak (1)

Saya membuat laporan ini untuk merekodkan kebimbangan dan kerisauan saya berkenaan cadangan pihak kerajaan berkenaan program vaksinasi Covid-19 kepada kanak-kanak sekolah/ pelajar.

Saya sebagai bapa/ibu/penjaga mahu merekodkan disini asas kebimbangan saya berdasarkan fakta-fakta berikut berkenaan vaksin Covid-19 yang sedang berada di pasaran pada masa ini:-

  • Ianya adalah vaksin pra-matang kerana masih belum mendapat kelulusan dari segi keselamatan dan keberkesanan.
  • Ia masih di peringkat ujikaji/ eskperimen seperti yang diakui sendiri oleh para pengeluar vaksin dimana antara tarikh jangkaan awal untuk ujian mereka berakhir ialah hanya pada bulan Januari, 2022.
  • Risiko dan manfaat vaksin ini juga masih belum diketahui.
  • Namun terdapat risiko kesan sampingan seperti yang dinyatakan oleh pengeluar vaksin sendiri yang meliputi kesan sampingan yang  ringan hinggalah kepada yang lebih serius seperti kecacatan dan kematian.
  • Seperti mana yang dinyatakan di dalam borang penerimaan vaksin itu sendiri, sebarang risiko adalah dibawah tanggungan penerima.

Maka dengan itu sebagai ibu bapa dan penjaga yang sah, saya memilih untuk menjaga kepentingan kesihatan anak-anak saya dan tidak setuju untuk mendedahkan anak-anak saya ini kepada sebarang risiko kesihatan sama ada jangka panjang atau  jangka masa singkat melalui suntikan vaksin Covid-19 ini.

Saya ingin merekodkan disini bahawa saya adalah ibu bapa/penjaga yang sah kepada kanak-kanak/ remaja berikut yang sedang bersekolah di insitusi pendidikan seperti yang dinyatakan ini:

  1.  ____  (umur___ bersekolah di___);
  2. _____ (umur___bersekolah di ___)
  3. _____ (umur___menuntut di___)

Jika sesi persekolahan dibuka nanti, anak-anak saya akan saya berada di premis persekolahan/ pendidikan mereka sehingga tamat tempoh sesi pembelajaran.

Maka dengan itu, laporan polis ini adalah sebagai satu rekod  bahawa saya sama sekali tidak bersetuju dan tidak membenarkan sebarang tindakan pihak sekolah atau para guru-guru untuk mengarahkan, memujuk atau memaksa anak-anak saya dengan apa cara sekalipun untuk menerima suntikan vaksin Covid-19 tersebut, atas apa alasan sekalipun.

Laporan kebimbangan saya ini adalah jelas dan berasas.  Sekian terima kasih.

Pauttan : https://t.me/TeamGPMC/130955

Template Laporan Polis Ibu Bapa Anak (1)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button